Zámečnická hala – Strašice

Na bývalém pozemku garáží a údržby vojenské základny, jsme zahájili realizace výrobní haly pro zámečnickou společnost. Během výkopových prací byly postupně objevovány jednotlivé zdemolované objekty. I na takto nevyzpytatelném pozemku se podařilo vše odtěžit a připravit stavební pláň. Hala je založena na základových patkách s nízkou podezdívkou. Po výstavbě ocelové konstrukce jsme zhotovili průmyslové podlahy a přípravu pro budoucí kancelářskou vestavbu. Dešťové vody jsou svedeny do záchytné nádrže, která zároveň tvoří přírodní jezírko v blízkosti haly.

Dostavba haly – Strašice

Zákazník nás oslovil na projekt a následnou realizaci dostavby stávající výrobní haly. Výstavba probíhala za provozu strojírenské společnosti s minimálním omezením jejich výrobních kapacit. Jedná se o jednouchou ocelovou konstrukci založenou na patkách s železobetonovou podezdívkou a finální průmyslovou podlahou. V hale následně vznikly základ pro obráběcí centrum.

RD – Svojkovice katedrálové stropy

Rodinný dům, který jsme od projektu, přes stavební povolení a následnou realizaci hrubé stavby dovedli k úspěšné bydlení. Majitel si dokončovací práce prováděl svépomocí nebo s naší asistencí. Rodinný domek je ze systému VELOX, byly zde zhotoveny trámové dřevěné stropy. Díky čemuž vznikl plnohodnotný půdní prostor pro možné budoucí využití a rozšíření rodiny.

RD Bykoš – domek svépomocí

Výstavba tvarově jednoduchého domu s požadavkem na vzduchotěsnou obálku a umístění rekuperační jednotky. Domek je postaven z Ytongu s následným zateplením. Stropy panelové s monolitickým schodištěm zhotoveným na místě. V domě jsme prováděli veškeré zednické práce a po instalacích, které majitel řešil svépomocí, následné finální povrchy včetně betonáže čistých podlah. Výstavbu v počátku provázeli drobné potíže z důvodu zakládání na velmi měkkém podloží, ale včasnou komunikaci se všemi zúčastněnými se vše rychle vyřešilo.

Bykoš – Hrubá stavba nízkoenergetický dům

Realizace nízkoenergetického domu z porothermu s panelovými stropy a nad-krokevní izolací. Tato kombinace si žádá precizní provedení, a i díky dobré referenci sousedů, kterým jsme taktéž prováděli hrubou stavbu, jsme byli osloveni na výstavbu tohoto domu. Majitel usiluje o splnění podmínek dotačního programu, proto je důležité, aby všechna řemesla dodržovala správné postupy a zásady pro vytvoření vzduchotěsné obálku domu. Rodinný dům má jednoduchý tvar, sedlovou střechu s viditelnými trámy a malý přístavek sloužící jako budoucí zahradní sklad.

Technologie cejchovny – Žebrák

Pro zákazníky jsme renovovali nevyhovující technologii cejchovny. Zakázka obsahovala demolici stávajících podlah včetně nového souvrství podloží. Výstavbu základových zdí a konstrukcí včetně osazení ocelových prvků pro následnou montáž technologického zařízení. Pro jednoduchou údržby okolních ploch a dlouho životnost jsme na závěr provedli zhotovení průmyslové podlahy se vsypem.