Technologie cejchovny – Žebrák

Pro zákazníky jsme renovovali nevyhovující technologii cejchovny. Zakázka obsahovala demolici stávajících podlah včetně nového souvrství podloží. Výstavbu základových zdí a konstrukcí včetně osazení ocelových prvků pro následnou montáž technologického zařízení. Pro jednoduchou údržby okolních ploch a dlouho životnost jsme na závěr provedli zhotovení průmyslové podlahy se vsypem.

Hrubá stavba Velox – Malá Víska

Výstavba menší rodinného domu s plnohodnotným podkrovím. Stavebním materiálem byl VELOX včetně systémového provedení stropů. Dům má jednoduchý tvar a dispozice. Svým charakterem ideálně zapadá do okolní zástavby. Pro zákazníka jsme prováděli kompletní hrubou stavbu. Příčkové zdivo provedeno z pórobetonových příček.

Hrubá stavba – Žebrák

Výstavba rodinného domu typu bungalow s valbovou střechou. Hlavním stavebním materiálem je YTONG. Vzhledem k momentální nedostupnosti překladů od výrobce jsme na stavbě používali monolitické překlady zhotovené na místě.

Výrobní a kancelářská hala – Hořovice

Kompletní stavební práce základů spodní stavby pro montáž ocelové haly. Součástí dodávky byla zděná kancelářská vestavba, průmyslové podlahy a kompletní terénní úpravy v okolí haly s betonovými komunikaci, záchytným jezírkem na dešťové vody a dlážděným parkovištěm.

Základ pro obráběcí centrum – Rokycany

Cokoliv okolo betonu je naše parketa, zde jsme zpracovali 8 tun železa a 90m³ betonu. Výsledkem je 220 tunový základ pro stroj. Takovéto stavby bývají náročnější na přesné provedení a koordinaci s dodavatelem stroje, aby nedošlo k odchylce od projektu a šlo vše hladce osadit.  U tohoto základu jsme nejprve zajistili demolici  stávajícího základu a následně kompletní dodávku toho nového.

Hrubá stavba bez dodávky materiálu – Svojkovice

Základové desky a hrubé stavby jsou naší hlavní náplní, pro mladý pár jsme realizovali kompletní základovou desku a následné zděné konstrukce. Majitelé plánují panelovou střechu včetně části stropní konstrukce od svého dodavatele. Příprava pro její realizaci si vyžadovala výškově rozdílné provedení železobetonového věnce. Materiál YTONG si na tuto zakázku dodávali investoři sami. I přes hektickou dobu s dostupností snad všech materiálů v průběhu roku 2022 se s trochou improvizace nakonec podařilo stavbu dokončit.